วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เกี่ยวกับเรา และ บริการของเรานื่องด้วยทางเราไม่มีการเรียกเก็บค่าโฆษณา ทั้งในรูปแบบรายเดือน หรือ รายปี หลายท่านคงอดสงสัยไม่ได้ ทางทีมงานจึงขอแจ้งกับทุกท่านให้หายสงสัย ว่าเราเปิดบริการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร

เราแชร์โฆษณา ในกลุ่ม ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ แต่ละสาขา มาช่วยกันแชร์โฆษณากันเอง ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางทีมงาน เป็นผู้คัดสรร และ เลือก พาทเนอร์ที่จะเข้าร่วมก่อน  โดย เราไม่ได้รับทุกคน หรือ ทุกธุรกิจ  เราเลือกและคัดสรร พาทเนอร์ ที่มีศักยภาพ ความพร้อม และ ความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ ที่พร้อมร่วมโตไปกับเรา เพื่อมาแชร์โฆษณา และทำการตลาดร่วมกัน ผลกำไร และ ประโยชน์ ทั้งหมดที่ท่านได้รับ ทางเราไม่ขอมี เปอร์เซนต์ หรือ ส่วนแบ่งใดๆ   ทางเราเพียงหวังให้ ทุกธุรกิจ ก้าวเติบโตไปอย่างมั่นคง และ สร้างสังคม ซื้อขายออนไลน์ คุณภาพ ไม่มีการฉ้อโกง หรือ หลอกลวง เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ
ข้อตกลง
ทางทีมงาน มีสิทธิ์ ลบหรือปิดเพจโฆษณาของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี เกิดการฟ้องร้อง หรือ ความเสียหาย ที่เกิดจากบริการของท่าน อาทิ สินค้าที่แจ้งเข้ามาไม่ตรงกับข้อมูลความจริง ปลอมแปลงเอกสาร หรือ ตราราชการ  มี user โทรแจ้ง หรือ ให้ข้อมูลในเชิงลบ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค ทางเรามีสิทธิ์ ตรวจสอบ และ ระงับการใช้งานโฆษณาของท่านภายใน 1-3 วันทำการ หลังจากทีไ่ด้รับข้อมูล และ ทางเราไม่ขอรับผิดชอบ กับ ผลที่เกิดขึ้นจากการ โฆษณาขายสินค้าของท่าน ในทุกด้าน อาทิ ความเสียหาย การฟ้องร้อง อันเกิดจาก สินค้า และ ผลิตภัณท์  และ สื่อโฆษณาเกินจริง  ความเสียหายอันได้แก่ การใช้รูปภาพ หรือ แอบอ้างบุคคล หรือ ผุ้มีชื่อเสียง ในการสนับสนุน สื่อและสินค้าของตัวเอง โดยไม่ขออนุญาติ 
หากท่านได้อ่านข้อตกลงและยินดีรับได้ในรายละเอียดทั้งหมด  และ ต้องการ ร่วมเป็นพาทเนอร์กับเรา ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการโดยตรงได้ ตามช่องทางดังนี้

พาทเนอร์ใหม่ที่เข้าร่วมกับทางเรา

ร้านค้าและบริการของกลุ่มพาทเนอร์

อยากเป็นพาทเนอร์กับเราทำอย่างไร